Gmina Pokrzywnica położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego,
w południowej części powiatu Pułtuskiego. Obszar gminy w granicach administracyjnych
wynosi 120,49 km². W 35 wsiach, skupionych w 33 sołectwach,
zamieszkuje ponad 5000 mieszkańców.

Graniczy ona z następującymi gminami:
– od strony północnej z gminą Pułtusk,
– od zachodu z gminą Winnica,
– od południa z gminą Serock – powiat Legionowski,
– od strony wschodniej z gminą Zatory.

Wschodnią granicę gminy Pokrzywnica wyznacza jedna z najpiękniejszych rzek Polski – Narew. W połączeniu z malowniczymi łąkami i starorzeczami stanowi najpiękniejszy atut gminy. Nad jej brzegami znalazło już swoją lokalizację około 2000 działek rekreacyjnych, należących do entuzjastów nadnarwiańskich krajobrazów.

Lasy zajmują 12,71% jej powierzchni i są objęte nadzorem Nadleśnictwa Pułtusk. W przeważającej części są to lasy państwowe, zajmujące obszar około 720 ha, natomiast pozostała ich część należy do właścicieli prywatnych.

W Gminie Pokrzywnica występują obszary chronione, do których zaliczają się:

 • Nadbużański Park Krajobrazowy – znajduje się we wschodniej części gminy. Obejmuje on niewielki obszar (1007,9 ha),
 • Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu w południowej części gminy zajmujący 10,1% ogólnej powierzchni gminy,
 • Rezerwat przyrody – „Dzierżenińska Kępa” (zwany ptasią wyspą) utworzony został w 1991 r.
  na powierzchni 1,2 ha. Położony jest na izolowanej od brzegów wyspie. Wyspa jest miejscem lęgowym ptaków wodnych oraz miejscem żerowania ptaków bytujących w dolinie i wodach rzeki Narwi,
 • Użytki ekologiczne – położone są w środkowej części gminy, na gruntach wsi Ciepielin
  o łącznej powierzchni: 2,95 ha (bagna).

Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są pomniki przyrody:

 • we wsi Niestępowo – kasztanowiec biały (obwód pnia – 278 cm, wysokość – 17m),
 • we wsi Budy Obrębskie – dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm i wysokości 24m,
 • we wsi Gzowo – Aleja Lipowa (166 sztuk).

Naturalne walory – czyste ekologicznie tereny, obszary chronione, cisza i piękne widoki sprawiają,
że w miejscowościach gminy prężnie rozwija się turystyka wiejska. Gospodarstwa agroturystyczne, pokoje gościnne, camping, stajnie i przystanie – to wszystko turysta spragniony wypoczynku na łonie natury i oddechu od miejskiego zgiełku i gonitwy znajdzie w gminie Pokrzywnica.

Pokrzywnica to także gmina z potencjałem gospodarczym, zarówno z punktu widzenia jej naturalnych zasobów, jak i aktywności mieszkańców, nie tylko w branży turystycznej. W rejonie Dzierżenina
i Łubienicy Superunki istnieją udokumentowane złoża kruszywa naturalnego. Złoża te mają znaczenie dla całego regionu. Oprócz nich, na gruntach wsi Karniewek, Budy Pobyłkowskie, Wólka Zaleska
i Trzepowo, gmina ma również szacunkowe złoża kruszywa o znaczeniu perspektywicznym.
W wymienionych wyżej miejscowościach kruszywo pozyskuje się metodami przemysłowymi.

Siedziba władz gminy zlokalizowana jest w Pokrzywnicy, gdzie również funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Pocztowy, Apteka, Ośrodek Zdrowia, Posterunek Policji oraz Bank Spółdzielczy. Drugi Ośrodek Zdrowia znajduje się w Dzierżeninie. Dostęp do edukacji zapewniają szkoły podstawowe oraz przedszkole, a do kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy wraz
z filią w Dzierżeninie. Działa tu również Gminny Klub Sportowy Pokrzywnica. W granicach Gminy znajduje się także dziewięć prężnie działających Kół Gospodyń Wiejskich. Mieszkańcy mają dostęp do dobrze wyposażonych świetlic wiejskich. Nad bezpieczeństwem czuwają strażacy z OSP oraz funkcjonariusze Policji.

Na terenie Gminy Pokrzywnica znajduje się osiem parafii oraz dwa kościoły parafialne – w Pokrzywnicy i w Dzierżeninie. Kościół w Dzierżeninie jest jedną z najstarszych budowli wpisanych do rejestru zabytków.