Gmina Wieliszew to malowniczy teren położony w środkowej części województwa mazowieckiego, rozciągający swoje granice w widłach Wisły i Narwi. 2/3 powierzchni gminy znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

Wiele terenów podlega szczególnej ochronie ekologicznej, tak jak rzeka Narew w granicy wałów przeciwpowodziowych, zespół łąkowo-leśny – jezioro Klucz, las Sikory, zespoły torfowo-leśne w Kałuszynie i Poddębiu oraz rezerwat Łęgi Wieliszewskie, który położony jest tuż przy granicy z Zegrzem. Na terenie Kępy Kikolskiej znajduje się stuletni las o charakterze łęgu wierzbowo-topolowego wraz z unikalną w skali Mazowsza kolonią lęgową czapli siwej. Miejsce to zwane „Czapliniec” planowano objąć ochroną już w latach 70. ubiegłego wieku. Na tym terenie żyją również bieliki, łosie, jelenie, sarny, dziki oraz bobry i wydry, co stanowi o czystości środowiska wodnego. To między innymi tu gmina postuluje o utworzenie Rezerwatu Doliny Narwi: (www.dolinanarwi.com)  

Sercem gminy jest Wieliszew, a jedną z jego wizytówek zrewitalizowane Jezioro Wieliszewskie, leżące w Parku Świętojańskim. Akwen  to pozostałość po dawnym nieuregulowanym biegu Narwi, typowy przykład odciętego starorzecza. Po wybudowaniu Zapory w Dębem rzeka zmieniła koryto, zostawiając po sobie pięknie położone zbiorniki wodne. Jezioro przed laty było malowniczo rozciągniętym wśród pól i łąk kąpieliskiem i miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkańców okolicznych wsi.   

Z czasem z powodu braku cyrkulacji wody akwen zarósł roślinnością, a jego lustro stopniowo się kurczyło i zanikało.  Dzięki rewitalizacji jezioro zyskało swój obecny kształt i ponownie otworzyło się na mieszkańców, a mieszkańcy na jezioro. To tu organizowane są pikniki, festiwale, kina plenerowe, plenery malarskie, a zagospodarowany teren wokół jeziora sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Rozciągające się za taflą wody łąki wieliszewskie są idealnym miejscem do spacerów i podziwiania otaczającej przyrody.  

W celu udostępnienia atrakcyjnych terenów gminy turystyce rowerowej, wytyczono sieć tras rowerowych wzdłuż całej gminy a przy współpracy z sąsiednimi gminami poprowadzono sieć ścieżek łączących tereny powiatu legionowskiego z Warszawą i wchodzących w skład wojewódzkiej, krajowej, a także międzynarodowej (EuroVelo) sieci tras rowerowych. Powstały w ten sposób ciąg turystyczny umożliwia wygodne i bezpieczne podróżowanie zarówno rowerzystom, jak i pieszym.  

Gratką dla miłośników dwóch kółek jest trasa przebiegająca północną granicą gminy – wałem wzdłuż Narwi od zachodnich granic gminy (w pobliżu Nowego Dworu Mazowieckiego) i dalej nad Jeziorem Zegrzyńskim od zapory w Dębem do Zegrza. Po drodze można zobaczyć łąki uroczyska Kępy Kikolskej, odpocząć na plaży i skorzystać z kąpieliska nad Jeziorem Zegrzyńskim.  

Miłośnicy spędzania wolnego czasu w siodle też znajdą coś dla siebie. W stajniach na terenie gminy skorzystają z jazdy konnej w ujeżdżalni i w terenie, hipoterapii oraz przejazdu bryczką a zimą kuligu. 

Tym, którzy wędrówki lubią łączyć z poznawaniem historii, polecamy zabytki znajdujące się w miejscowościach mogących poszczycić się ponad 700 letnią historią. Zabytkowym zagłębiem Gminy jest wieś Góra, wspominana już w XV w., jako część dóbr rodziny Nałęczów. Usytuowany w pobliżu wsi Janówek zespół trzech fortów wchodził w skład umocnień “zewnętrznego pierścienia” twierdzy Modlin. Wieliszew z kolei to miejscowość z licznymi stanowiskami archeologicznymi, kilkoma zabytkami, położona malowniczo na skarpie Jeziora Wieliszewskiego, pozostałości dawnego meandra Narwi. Na cmentarzu w Wieliszewie znajduje się jeden z najważniejszych zabytków gminy – duża, klasycystyczna kaplica cmentarna z widniejącą nad wejściem wymowną dedykacją “Żona Mężowi”.