chata wiejska w skansenie w Kuligowie w gminie Dąbrówka

Jesteś przedsiębiorcą w branży turystyki wiejskiej? Twoja działalność zlokalizowana jest
w Regionie Jeziora Zegrzyńskiego?
Zgłoś się do naszego katalogu.

fot. Bogdan Śladowski

Zgłoszenie do katalogu powinno zawierać:

 • nazwę obiektu,
 • kategorię obiektu (sprawdź kategorie na stronie głównej Katalogu – przyciski lub podświetlając w górnym menu zakładkę Katalog Turystyki Wiejskiej – rozwijana lista),
 • dane teleadresowe/kontaktowe (w tym adres witryny internetowej, stronę/profil w mediach społecznościowych – jeśli obiekt je posiada),
 • krótki opis oferty/działalności,
 • zdjęcie/zdjęcia.

Jak się zgłosić?

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
 2. Przygotuj zdjęcia swojego obiektu/prezentujące Twoją działalność.
 3. Podpisz formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych i praw autorskich do zdjęć.
 4. W przypadku, gdy podpisujesz formularz i oświadczenia odręcznie, zeskanuj (sfotografuj) je przed wysłaniem i do e-maila dołącz skany lub zdjęcia dokumentów. Możesz też podpisać dokumenty cyfrowo – podpisem elektronicznym (jeśli go posiadasz) lub profilem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany).
 5. Podpisane formularz i oświadczenia, jak również zdjęcia załącz do wiadomości e-mail i prześlij ją do nas na adres lot@zegrze.org w temacie wiadomości wpisując ZGŁOSZENIE KATALOG TURYSTYKI WIEJSKIEJ.
 6. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami pod powyższym adresem e-mail lub telefonicznie: 509 400 328.
 7. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco.
Adres do korespondencji

Lokalna Organizacja Turystyczna “Przystań w sercu Mazowsza”

05-119 Legionowo
ul. gen. W. Sikorskiego 11

Kontakt on-line

lot(at)zegrze.org
www.zegrze.org